Col·lectius professionals


 • Els següents col·lectius professionals i associacions estan actualment vinculats al Col·legi de Periodistes de Catalunya.

  APEC (Associació de Periodistes Europeus de Catalunya)

  L'Associació de Periodistes Europeus de Catalunya (APEC) està formada per un grup de professionals que participen activament en la divulgació dels valors de la integració europea.

  L’Associació Catalana de Comunicació Científica (ACCC) es constitueix el 1990 com a entitat professional que agrupa comunicadors científics, periodistes especialitzats, científics, divulgadors i editors de l’àmbit català amb interès per comunicar la informació científica en els mitjans escrits i audiovisuals.

  Treballa pel reconeixement de la igualtat professional de les periodistes, per aconseguir l'accés a llocs de decisió en els mitjans de comunicació, promoure una imatge digna de les dones en els mitjans i per incorporar la perspectiva de gènere en les informacions.

  L'associació AulaMèdia té l’objectiu de promoure el debat i la difusió de l'educació mediàtica, així com la formació -en aquest àmbit- de sectors professionals, essencialment professorat i periodistes.

  L'Associació Comunicació Pública té com a principal finalitat el reconeixement social i institucional de la comunicació que es realitza de manera professional des de les administracions públiques a Catalunya. Agrupa més d’un centenar de professionals dels gabinets de premsa i comunicació.

  APIEC (Associació de Periodistes d’Informació Econòmica de Catalunya)

  Associació que vetlla per tots els periodistes econòmics del territori, així com per la informació del sector que surt en tots els mitjans de comunicació.

  La Xarxa Internacional de Dones Periodistes aglutina des del 2005 dones periodistes i comunicadores d'arreu del món per analitzar la visió de gènere en els mitjans de comunicació.

  AGROPRÉS té com a principal finalitat contribuir al desenvolupament del sector agrari mitjançant les tasques d'informació i formació com també potenciar la divulgació de la informació agrària en els mitjans informatius.

  Associació que aglutina tots els periodistes especialitzats en premsa esportiva de Barcelona.

  Sord Press

  Des del 2007 l'entitat Sord Press realitza el Magazine de Notícies i la Tribuna Oberta-SordpressTV al Col·legi de Periodistes de Catalunya, un espai de conferències que serveix per propiciar el dret d'un servei d'informació periodística de qualitat a les persones sordes.