Fotoperiodisme


  • El Grup de Treball de Periodisme gràfic està creat amb l'objectiu d'ajudar i potenciar els fotoperiodistes i treballar pel correcte tractament de les imatges en qualsevol mitjà o entitat. El grup, potenciat des de la darrera moratòria per incorporar-se al Col·legi de Periodistes el 2015, està coordinat per Cristina Calderer, fotoperiodista freelance. Entre les principals línies de treball hi ha conèixer els límits, drets i deures del fotoperiodisme o la problemàtica sobre els drets d’autor, apropiació indeguda d’imatges i responsabilitats dels que incompleixen la legalitat.

    Responsable del grup