Periodisme per la Pau


 • El periodisme és un element essencial de qualsevol societat pacífica i democràtica i els periodistes tenim un paper vital en la promoció de la pau, la comprensió i l'harmonia social. El Grup de Periodisme per la Pau vol crear consciència sobre problemes i conflictes socials, destacar històries d'esperança i resiliència i promoure el diàleg i l'intercanvi d'idees. Els objectius d'aquest grup són: 

  1. Reflexionar sobre el rol del periodisme en la cobertura  de  conflictes siguin armats o no, a través de l’organització de debats.
  2. Impulsar el coneixement i compliment del Codi Deontològic de la professió pel que fa a la cobertura de conflictes.
  3. Proporcionar formació sobre bones pràctiques en la informació dels conflictes.
  4. Fer estudis empírics sobre determinades cobertures informatives.
  5. Afavorir el coneixement per part de la societat dels principis i de les activitats del moviment per la pau.