Sèniors


  • El grup de treball Sèniors ha estat creat per vetllar pels col·legiats/des més grans de 55 anys. Els seus objectius són representar i valorar la seva experiència laboral i estimular i desenvolupar la seva participació en els projectes col·legials, així com organitzar esdeveniments professionals i activitats socials, culturals i formatives de salut i benestar que puguin ser interessants. Aquest grup, dirigit per Montserrat Rius, treballa conjuntament amb el Centre de Documentació Montserrat Roig en la creació d'un espai físic i virtual on els periodistes puguin conservar i catalogar els seus llegats per a la seva posterior difusió.

    Responsable del grup