Club Natació Barcelona


  • El Club Natació Barcelona (CNB) t'ofereix descomptes exclusius per a les tarifes del 2019. Els col·legiats/des i precol·legiats/des que desitgin gaudir d'aquest avantatge han de solicitar-ho de forma expressa i presencial al CNB. És imprescindible acredita-se amb el DNI, el carnet col·legial o qualsevol document identificatiu. [+ info]