Òptica Milent


  • Òptica Milent t'ofereix un 30% de descompte en ulleres de vista, ulleres de sol i lents oftàlmiques i un 15% en lents de contacte, líquids i ulleres de protecció als col·legiats i els seus familiars. A més, tots els seus centres t'ofereixen un ampli servei en l’anàlisi i diagnosi visual i diagnosi de la retina. Cal acreditar la pertinença al Col·legi mitjançant el carnet de col·legiat vigent. [+ info]