BALANÇ DEL CONSELL COMARCAL DE LES BEQUES DE MENJADOR I ALTRES RECURSOS EDUCATIUS