Balanç del primer plenari de l'any 2012 del Consell Econòmic i Social