CELEBRACIÓ DELS 10 ANYS DE LA DEMARCACIÓ TERRES DE L'EBRE DEL COL.LEGI DE PERIODISTES DE CATALUNYA