Conferència "Conseqüencies de la Primera Guerra Mundial per al Tèxtil Català"