Conferència "El dia a dia de la tutela jurídica a Catalunya"