Conferència "El terratrèmol silenciós. Relleu generacional i transformació del comportament electoral a Catalunya"