Conferència "Experiències de reintegració d'excombatents en el marc del postconflicte Colombià"