Conferència "Girona, el govern del canvi. Balanç del primer any"