CONFERÈNCIA "LA SALUT I L'ESPAI URBÀ: LA SALUT, ELEMENT CLAU EN LA PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA