Conferència "Responsabilitat jurídica i política dels partits a Espanya"