Conferència sobre "L'independentisme català davant la crisi espanyola. Un nou 1898?