Convocatòria d'Assemblea General extraordinària i ordinària del Col·legi a Barcelona

  • Convocatòria d'Assemblea General extraordinària i ordinària del Col·legi a Barcelona

    El Col·legi de Periodistes de Catalunya convoca als col·legiats i col·legiades a l'Assemblea General Extraordinària i Ordinària que se celebrarà el próxim 22 de maig a la seu col·legial. Entre els punts més destacats de l'Assemblea extraordinària hi ha la deliberació i aprovació del Projecte de nous Estatuts col·legials i del Projecte de nou Reglament de règim Electoral del Col·legi. Aquests dos documents, presentats per la Junta de Govern, incorporen les modificacions que les noves lleis europees, estatals i autonòmiques han introduït darrerament en l'àmbit dels col·legis professionals. Pel que fa al'Assemblea Ordinària, se sotmetrà a examen i aprovació la memòria del 2011, el balanç i compte de resultats del 2011 i la presentació del pressupost de l'exercici del 2012.


    Seu del Col·legi a Barcelona
    22 maig, 2012