Dolores Payás presenta el costat més periodístic de Charles Dickens