El síndic de greuges, Rafael Ribó, presentarà l’Informe al Parlament 2013 a Girona

  • El síndic de greuges, Rafael Ribó, presentarà l’Informe al Parlament 2013 a la seu del Col·legi de Periodistes de Catalunya de Girona. L’exposició del síndic se centrarà especialment en aquelles qüestions que afecten les comarques gironines i a valorar els convenis de col·laboració signats amb alguns municipis de la província (Roses i Olot).

    En acabar la seva intervenció respondrà totes les preguntes que li vulguin adreçar els mitjans de comunicació.


    Girona

    Col·legi de Periodistes de Girona, carrer Nou del Teatre 1, 2n 1a, 17004 Girona
    22 maig, 2014 (11:30 a 12:30)