Esmorzar-col·loqui amb Judy Dempsey, premi Ernest Udina a la trajectòria europeista