FESTA DE PRESENTACIÓ DEL PROJECTE EDITORIAL "TERRES" I LLANÇAMENT DEL NÙMERO 00 DE LA REVISTA DIGITAL TERRESMAGAZINE.COM