Firma de conveni amb el Banc d’Aliments, Caritas i Creu Roja