I Jornada sobre Dones i Ràdio "Dones i Ràdio al segle XXI". Debat sobre la ràdio d'avui i exposició-homenatge a les pioneres de Catalunya