INAUGURACIÓ DEL CENTRE DE DESENVOLUPAMENT INFANTIL I ATENCIÓ PRECOÇ BAIX EBRE