Jordi Finestres presenta el llibre "Retrat d'un magnicidi"