Jornada de debat "El retorn de la geografia: la política internacional"