Jornada de debat "La revisió de la tarifa elèctrica"