JORNADA FORMATIVA PER A COORDINADORS DEL PLA CATALÀ A L'ESCOLA DE LES TERRES DE L'EBRE