Jornada Internacional "Vulneració i defensa de drets ambientals a Amèrica Llatina"