Jornada sobre l'estat i els reptes dels programes i serveis cooperatius