Lectura pública del llibre "Girona, un llibre de records"