PLANTADA D'ARBRES PER PART DE LES ESCOLES AL PARC DELS XIRIBECS D'AMPOSTA