PRESENTACIÓ ACTES DE CELEBRACIÓ 10é ANIVERSARI DEMARCACIÓ DEL COL.LEGI DE PERIODISTES I DEL MAPA DE BONES PRÀCTIQUES