PRESENTACIÓ DE L'11ª TROBADA DE JUGADORS DEL FUTBOL CLUB BARCELONA