PRESENTACIÓ DE LA CAMPANYA "OBRE LA TAPA, IGUAL ESTÀ BUIT" PER AL BON ÚS DELS CONTENIDORS SOTERRATS