Presentació de la Guia d'estil per el tractament de mots xinesos en català