Presentació de la jornada formativa 'Joves i Consum de drogues'