Presentació de la situació actual a Catalunya dels joves desconnectats i 10 iniciatives per ampliar les oportunitats d'un col·lectiu amb un atur del 24%