Presentació de l'Agenda Catalana del Corredor del Mediterrani