Presentació de l'Associació Manaies de Sant Daniel