PRESENTACIÓ DE L'ASSOCIACIÓ SANT FRANCESC GIL DE FEDERICH