Presentació de les Conclusions "Els mitjans de comunicació que necessità Catalunya", dins del Congrés Participatiu CATALUNYA I FUTUR