Presentació de l'estudi de recerca "Comportament del turisme litoral en una conjutura de crisi econòmica"