Presentació de l'estudi "La bicicleta pública en España"