Presentació de l'exposició "Immunitat de capvespre"