Presentació de l'Informe del mercat laboral 2011 elaborat pel Consell Econòmic i Social de Barcelona