Presentació del balanç del primer any de la legislatura 2011-2015 a la Diputació de Girona