PRESENTACIÓ DEL CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ PER AL CURS 2012/2013 DE LES TERRES DE L'EBRE