PRESENTACIÓ DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE ENSENYAMETN I L' AJUNTAMENT DE FLIX PER L'ENTORN 'APRENENTATGE DE SEBES I MEANDRE